oksėti

oksėti
oksė́ti, óksi, -ė́jo intr. tarti bendrinės kalbos balsį o vietoj tarminio a: Pasimokė keletą mėnesių gimnazijoj, tai jau ir óksi parvažiavęs Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kiuoksėti — 2 kiuoksėti, i, ėjo intr. jojant balne suptis, kilsčioti; pasišokėjant eiti, kiuokšėti: Tu nemoki ant balno gerai joti – turi pritarti į arklio žingsnį, kaip tikras raitelis kiuoksėti Žvr. Kiuoksi (eina) per laukus kap zuikis Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liuoksėti — liuoksėti, liuoksi, ėjo intr., liuoksėti, i, ėjo J.Jabl bėgti šuoliais, šokuoti, striuoksėti: Ėgi pušin iš pušies voverytė liuoksi A.Baran. Kas ten liuoksi per lauką, gal šuva kiškį veja? Ps. Negalėtų ristute bėgti, tuoj ima liuoksėti Gs. Mūsų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkiuokšėti — intr. kiuokšint, pasišokėjant ateiti: Jis atkiuokši, net grindinys skamba Mrj. kiuokšėti; atkiuokšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškiuoksėti — 1 iškiuoksėti tr. kiuoksint išpranašauti ką: Varna rėksnė bekiuoksėdama didelį šaltį iškiuoksėjo Brt. kiuoksėti; iškiuoksėti; pakiuoksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiuoksėti — 1 kiuoksėti, i, ėjo intr. kiuokt, kiuokt šaukti (apie varną, vištą, šunį): Medyje kiuoksi varna: kiuokt, kiuokt, kiuokt– bus blogas oras Vlkv. Višta, šunio išgąsdinta, užšoko ant tvoros ir pradėjo kiuoksėt Vlkv. Tas šunytis ir kiuoksi per naktį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiuokšėti — kiuokšėti, i, ėjo intr. 1. Gs pasišokėjant eiti: Kur tu dabar kiuokši, kvaily? Alk. 2. ant vienos kojos šokti, straksėti: Vai tu taip nekiuokšėk: išsisuksi koją! Bgt. kiuokšėti; atkiuokšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukiuoksėti — 2 nukiuoksėti intr. kilsčiojant, pasišokėjant nueiti: Šlubčiodamas nukiuoksėjo Gs. kiuoksėti; nukiuoksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakiuoksėti — 1 pakiuoksėti intr. truputį kiuoksėti: Rytais varnos medžių viršūnėse pakiuoksi Brt. Nebaidyk vištos nuo tvoros – tegul pakiuoksi Brt. kiuoksėti; iškiuoksėti; pakiuoksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • striuoksėti — striuoksėti, striuoksi (striuoksia), ėjo intr. G112, Š, Rtr, BŽ163, OG347, NdŽ, striuoksėti, i, ėjo Dkš 1. šokčioti, straksėti: Gražu žiūrėt, kaip ganyklose avinėliai striuoksi rš. Voveris ima šokinėti iš vieno medžio kitan, striuoksėdama čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tuoksėti — 2 tuoksėti, i, ėjo intr. tupinėti, sukinėtis, nevikriai dirbti: Mes po kelias kupetas sugrėbėm, o anas da aplink vieną tuoksi Prng …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”